Ống nhựa mềm lõi thép

Cung cấp đa dạng các sản phẩm: 

1/ Ống nhựa lõi thép Dầu – Nước PVC

2/ Ống nhựa mềm lõi thép

3/ Ống nhựa dẻo PVC

4/ Ống nhựa lưới xịn