Dây hơi xoắn Trung Quốc

Dây hơi lò xo có đường kính như phi 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Tham khảo: Ống xoắn NY/TP