Ống xoắn NY/TP

Dây hơi là thiết bị phụ kiện cho hệ thống khí nén. Có tác dụng dẫn khí từ máy ném tới các thiết bị sử dụng khí nén khác. Được nhiều nhà xưởng, nhà máy, dây truyền, showroom ô tô sử dụng.