Dây hơi xoắn puma

Đường kính dây hơi

Chiều dài cuộn

5 * 8 mm

6 m

5 * 8 mm

9m 

5 * 8 mm

12 m 

5 * 8 mm

15 m 

6.5 * 10 mm

6 m 

6.5 * 10 mm

9 m 

6.5 * 10 mm

12 m 

6.5 * 10 mm

15 m

8 * 12 mm

6 m 

8 * 12 mm

9 m 

8 * 12 mm

12 m