Dây hơi áp lực cao Hàn Quốc

  • Size code: 
    • Phi 8.5x10x100
    • Phi 7.5×100
    • Phi7.5×100
    • Phi 7.5×200
  • Màu : Vàng