Dây điện, ống nước rút hộp

Tham khảo: Kềm cắt ống