Cuộn dây hơi Puma

Kích thước dây hơi

 Chiều dài cuộn

2 * 4 (mm)

 200 m

4 * 6 (mm)

 200 m

5 * 8 (mm)

 100 m

6,5 * 10 (mm)

 100 m

8 * 12 (mm)

 100 m

12 * 16 (mm)

 100 m